โปรแกรมระบบบัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนเข้าสู่ระบบ


พัฒนาโดย หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
114 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-1328, โทรสาร 0-5471-0253
Email : worpun@ednan1.go.th